Aanmelden

Ieder kind bij wie het regulier onderwijs niet genoeg aansluit vanwege zijn of haar hoogbegaafdheid, kan worden aangemeld bij AMOS unIQ. We denken dan aan kinderen die ofwel een voorsprong hebben en met hun vragen niet meer voldoende terecht kunnen op hun basisschool, of aan kinderen die door hun hoogbegaafdheid juist een achterstand hebben opgelopen, omdat ze niet meer graag naar school gaan. Als algemene richtlijn hanteren we een IQ van 130 en een verbaal en performaal IQ hoger dan 125. Kleine testafwijkingen zijn mogelijk, maar worden besproken.

Als u uw kind heeft aangemeld start de toelatingsprocedure. U vindt alles over de toelatingsprocedure op http://www.amosonderwijs.nl/amosuniq. Hier kunt u ook het aanmeldingsformulier en de aanvullende vragenlijsten downloaden.

 

 

 

"Onderwijs aan hoogbegaafde

kinderen betekent voor mij

een omgeving creëren waar

deze kinderen mogen blijven

wie ze zijn"

Paula van Dijk