Aanbod in een uitdagende leeromgeving.

De basisvaardigheden lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, schrijven en rekenen worden allemaal aangeboden. Tijdens deze lessen wordt gewerkt in niveaugroepen, zodat alle kinderen onderwijs ontvangen dat bij hun eigen niveau past.
Daarnaast hebben wij een methode voor zaakvakken en werken we met thema’s. Bij het thematisch werken bieden we inspiratie workshops, verplichte kennis lessen en doen de kinderen onderzoek in groepjes of individueel. Tijdens de thema’s proberen we ook op excursie te gaan om de wereld om ons heen goed te leren kennen.
Naast bovenstaand standaardaanbod gebaseerd op de kerndoelen van het basisonderwijs bieden wij de kinderen op het gebied van beeldende vorming, muziek, bewegingsonderwijs en ICT een uitgebreid aanbod.

 

Engels en Spaans

Op de Vlinderboom leren kinderen Engels vanaf groep 1 en vanaf groep 4 volgen de  leerlingen van het voltijds HB onderwijs ook Spaans, Chinees en schaaklessen.

Gymnastiek

De groep 2 tot en met 8 krijgen twee keer per week gymnastiek van een vakdocent in de gymzaal van onze school.

 

Schooltuinen

Voor groep 6 beginnen in het voorjaar de schooltuinlessen. De lessen worden in de schooltuinen van het Rembrandtpark gegeven. De lessen worden na de zomervakantie in groep 7 voortgezet. Dan wordt er veel geoogst.

Muziekluisterlessen

Vanaf schooljaar 2013-2014 doet onze school mee aan het project van Aslan Muziekcentrum 'Muziek Talent Express (MTE)'. De MTE is een doorlopende leerlijn van muziek waarin kinderen van groep 3, 4 en 5 middels een unieke methode 38 weken per jaar les krijgen van een speciaal opgeleide muziekdocent. Het lesmateriaal is afgestemd op het niveau van de groep en borduurt voort op de opgedane muzikale kennis uit voorgaande lesjaren. Onze school krijgt les van meester Rutger! Voor meer informatie kunt u de website van Aslan bezoeken.  

Schoolreisjes en werkweek

De onderbouwgroepen gaan jaarlijks één dag op schoolreis.
De bovenbouwgroepen gaan ook een dag op schoolreis. Groep 8 gaat een halve week op kamp.

Excursies

Het komt regelmatig voor dat groepen op excursie gaan in het kader van een thema of prestatie. Op deze manier proberen wij de kinderen bij het onderwerp te betrekken of
hun speciale interesse te wekken.

Verkeersdiploma

Jaarlijks stellen wij de leerlingen van groep 7 in de gelegenheid het theoretisch verkeersdiploma te halen. Dit gebeurt in samenwerking met de verkeerspolitie. We hebben ook de verkeersmethode ‘Let’s Go’.

 

 

"Ik kan het

en

ik weet waarom!"

 

 

 

 

 

 Spaans op de Vlinderboom

 (password: 2016)