De 7 principes van Natuurlijk Leren

1. Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces

We werken naast de reguliere toetsen uit de methodes en CITO met portfolio’s, waarin staat wat leerlingen allemaal moeten kunnen en al weten.

2. We leren het meest in de context waarin we het nodig hebben

We werken met ongeveer vijf thema’s per jaar. Er worden excursies en gastlessen georganiseerd.

3. Verandering van setting leidt tot verandering van gedrag

Bij het originele Natuurlijk Leren, wisselen de kinderen iedere 45 minuten van klaslokaal en dus veranderd de setting. Op de Vlinderboom is dit alleen nog van toepassing bij het gaan naar een muziekles, een gymles, naar de schooltuinen of een excursie. Bij sommige thema’s wordt gewerkt met workshops.

4. Leren van geheel naar deel

Vanuit overkoepelende thema’s en de themaweken Wetenschap, Natuur en Techniek, worden zaken doorgetrokken naar de regulieren taal-, reken-, lezen- en spellinglessen.

5. In het leren staat de brede ontwikkeling centraal

Niet alleen aandacht voor basisvaardigheden, maar ook voor sociale vaardigheden, burgerschap en talentontwikkeling bijvoorbeeld door middel van ‘open podium’.

6. Leren is een proces van (inter)actieve kennisconstructie

De school past bijvoorbeeld coöperatieve werkvormen, waarbij leerlingen ook van elkaar leren.

7. Leren begint met kiezen, bij de motivatie

Vanaf groep 3 werken wij met een routeplanner, als leerlingen klaar zijn met de basisstof kunnen ze kiezen waar ze mee verder gaan. Bij de kleuters werken we met een weekplanning (waarbij er drie taakjes zijn) en een kiesbord. Dus ook daar worden zij al gemotiveerd om zelf keuzes te maken.

 

 

"Ik kan het

en

ik weet waarom!"

 

 

 

 

 

 Spaans op de Vlinderboom

 (password: 2016)