AMOS unIQ


AMOS unIQ

AMOS unIQ is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen – dat zijn kinderen met een IQ hoger dan 130, die veel informatie kunnen verwerken, creatief zijn, een brede belangstelling hebben en het leuk vinden om dingen te onderzoeken. Vaak denken en leren zij op een andere manier dan hun leeftijdsgenoten. Ze zijn verder in hun ontwikkeling en stellen andere vragen. Daardoor is de omgang met leeftijdsgenoten soms lastig, terwijl ze er emotioneel gezien wél behoefte aan hebben.
AMOS unIQ biedt deze kinderen een plek waar zij op hun eigen intellectuele niveau worden uitgedaagd, terwijl ze tegelijk om kunnen gaan met leeftijdsgenootjes die net zoals zij hoogbegaafd zijn. Kinderen met alle overtuigingen en achtergronden zijn welkom.

Welzijn van uw kind staat voorop

Onze focus ligt in de eerste plaats bij het welzijn van het kind en zijn of haar ontwikkeling. We willen dat de leerlingen goed in hun vel zitten, zich veilig voelen en vooruitgang boeken. De lesstof die in binnen AMOS unIQ aangeboden wordt past bij de intelligentie van de leerlingen. De leerdoelen van kernvakken zoals rekenen en taal zijn hetzelfde als in het regulier onderwijs, maar worden in veel kortere tijd behandeld. Daardoor blijft er tijd over voor andere vakken zoals Spaans, science, informatica of filosofie. Ook onderdelen als kunst, cultuur, sport en sociale omgang staan op het programma. Door dit brede aanbod levert AMOS unIQ hoogbegaafde leerlingen af die goed voorbereid aan hun middelbare schoolperiode kunnen beginnen, en later hun plek kunnen innemen in de maatschappij met een positief zelfbeeld en veel van hun talenten beschikbaar.

"Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen betekent voor mij een omgeving creëren waar deze kinderen mogen blijven wie ze zijn"

Paula van Dijk

Aanmelden

Ieder kind bij wie het regulier onderwijs niet genoeg aansluit vanwege zijn of haar hoogbegaafdheid, kan worden aangemeld bij AMOS unIQ. We denken dan aan kinderen die ofwel een voorsprong hebben en met hun vragen niet meer voldoende terecht kunnen op hun basisschool, of aan kinderen die door hun hoogbegaafdheid juist een achterstand hebben opgelopen, omdat ze niet meer graag naar school gaan. Als algemene richtlijn hanteren we een IQ van 130 en een verbaal en performaal IQ hoger dan 125. Kleine testafwijkingen zijn mogelijk, maar worden besproken.

Als u uw kind heeft aangemeld start de toelatingsprocedure. U vindt alles over de toelatingsprocedure op http://www.amosonderwijs.nl/amosuniq. Hier kunt u ook het aanmeldingsformulier en de aanvullende vragenlijsten downloaden.