Ouders

Medezeggenschapsraad

Wat doet een Medezeggenschapsraad?

Op praktisch elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief, zo ook op onze school. In de MR worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor ouders, leerkrachten en natuurlijk de leerlingen. De MR overlegt met de directie over het beleid op school en de prioriteiten voor het komende schooljaar, bijvoorbeeld van de begroting en het aanstellen van leerkrachten, het groeiende aantal leerlingen, het tegen gaan van pesten, tot praktische zaken als het uitbreiden van de fietsenstalling.

De MR is een wettelijk orgaan. Feitelijk moet de directie zaken die van belang zijn voor personeel en ouders bespreken met de MR. Via de MR hebben ouders en leerkrachten instemmingsrecht of adviesrecht op belangrijke onderdelen van het beleid.

De MR is er niet om individuele problemen tussen ouders/kinderen en de school te bespreken. Uw individuele problemen moet u bespreken met de leerkracht, de directie of het schoolbestuur. De MR kan wel algemene problematiek met de directie bespreken met het doel deze met nieuwe maatregelen of beleid op te lossen.