Aanbod

Aanbod in een uitdagende leeromgeving

De basisvaardigheden lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, schrijven en rekenen worden allemaal aangeboden. Tijdens deze lessen wordt gewerkt in niveaugroepen, zodat alle kinderen onderwijs ontvangen dat bij hun eigen niveau past.

Daarnaast hebben wij een methode voor zaakvakken en werken we met thema’s. Bij het thematisch werken bieden we inspiratie workshops, verplichte kennis lessen en doen de kinderen onderzoek in groepjes of individueel. Tijdens de thema’s proberen we ook op excursie te gaan om de wereld om ons heen goed te leren kennen.

Naast bovenstaand standaardaanbod gebaseerd op de kerndoelen van het basisonderwijs bieden wij de kinderen op het gebied van beeldende vorming, muziek, bewegingsonderwijs en ICT een uitgebreid aanbod.