AMOS

AMOS

Basisschool de Vlinderboom valt onder het bestuur van de stichting AMOS; de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep.

AMOS maakt het verschil

AMOS heeft 30 basisscholen verspreid over heel Amsterdam. Daarmee is AMOS een speler van betekenis in het Amsterdamse en het landelijke scholenveld. AMOS werkt samen met andere partijen, zoals andere schoolbesturen, de gemeente en organisaties die meehelpen het onderwijs steeds weer beter en uitdagender te maken. De ontwikkeling van iedere leerling die aan een AMOS-school wordt toevertrouwd, staat voorop. Als oecumenische scholengroep staat AMOS open voor alle geloofsovertuigingen. Dat doen wij vanuit vijf uitgangspunten:

  • Ieder mens is uniek en van waarde
  • het gaat om heel de mens
  • de mens is in principe op het goede gericht
  • de mens heeft een eigen verantwoordelijkheid in de wereld
  • het leven is een kostbaar geschenk

Ook al delen AMOS-scholen dezelfde waarden, zij hebben ieder een eigen profiel. Er zijn bijvoorbeeld Kunstmagneetscholen, scholen voor Daltononderwijs of Jenaplanonderwijs, scholen die ondernemend leren, die werken aan een leesverbetertraject of een rekenverbetertraject. Veel scholen zijn een brede school. Alle leerlingen vinden bij AMOS een plek. Ook hoogbegaafde kinderen. Sinds 1 augustus 2012 verzorgt AMOS voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, onder de naam AMOS unIQ. Het onderwijs wordt gegeven op drie locaties: basisschool de Vlinderboom in Amsterdam West, basisschool de Poseidon op IJburg en vanaf begin schooljaar 2014/2015 op basisschool de Bonkelaar in Amsterdam Noord. AMOS is de enige aanbieder van dit onderwijs in Amsterdam.

Met 650 medewerkers en professionele leerkrachten biedt AMOS hoogwaardig onderwijs. Wij zien de toekomst van AMOS en van haar leerlingen met vertrouwen tegemoet. Uw kinderen zijn van harte welkom op één van onze scholen. Zo ook op de Vlinderboom.

Missie

AMOS wil leerlingen laten uitgroeien tot geëmancipeerde, verantwoordelijke burgers die volop deelnemen aan de samenleving. Daarom bieden we ze ondersteuning ‘op maat’ om hun talenten en gemeenschapszin te ontplooien.

Om onze missie te realiseren, werken we actief samen met alle betrokkenen. Allereerst met leerlingen zelf. Kinderen leren alleen iets als ze dat zelf ook willen. Daarom is een uitnodigend en uitdagend schoolklimaat belangrijk en hebben leerkrachten hoge verwachtingen van kinderen. Verder werken we samen met ouders en verzorgers. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van leerlingen zijn. Daarom zoeken we actief het gesprek met hen. Tot slot zoeken we de samenwerking met andere professionals. Dat doen we bijvoorbeeld rond de naschoolse opvang of de zorgverlening.

Bij de uitvoering van onze missie laten we ons leiden door vijf kernwaarden.

  • Professionaliteit: we willen de hoogst mogelijke kwaliteit van handelen bieden.
  • Betrouwbaarheid: we willen dat onze leerlingen, hun ouders en onze partners op ons kunnen bouwen.
  • Betrokkenheid: we willen onze leerlingen, hun ouders en onze partners bijstaan om samen verder te kunnen.
  • Belangstellend: we willen openstaan voor nieuwe ideeën en verschillen gebruiken om van te leren.
  • Ondernemingszin: we willen kansen die zich voordoen, zien en benutten.