Natuurlijk Leren

Natuurlijk Leren

Leren op basisschool De Vlinderboom is leuk en uitdagend!

Wij onderscheiden ons met de uitgangspunten van Natuurlijk Leren. Kinderen leren op de Vlinderboom om ondernemend te zijn en hun eigen talenten en mogelijkheden te verkennen en versterken.

We bieden een ruim aanbod in een rijke leeromgeving en er is veel variatie in werkvormen. Door onderzoek, spel en samenwerken leren de leerlingen hun opgedane kennis toe te passen in echte situaties en interactie met anderen.

De eindverantwoordelijkheid van de ontwikkeling van onze leerlingen ligt bij de leerkracht en ons als school. Zo snel als kan, geven wij leerlingen medeverantwoordelijkheid en regie over welke stappen leiden tot het beste eindresultaat. Beheersing van de basisvaardigheden is hierin leidend! Leerlingen worden wel nauw betrokken bij hun vorderingen en aangesproken op hun inbreng. Een portfolio, dat wij naast de Citotoetsen gebruiken, verschaft inzicht in welke kerndoelen bereikt zijn en aan welke gewerkt moet, gaat of kan worden. Leerlingen hebben hier een aandeel in zodat motivatie en competentie leidend worden.

Het kind kan zeggen: “Ik kan het en ik weet waarom!”

De 7 principes van Natuurlijk Leren